terug 

Bleiswijk 2008

Op deze show werd de Pedigree Junior Handling door Gwen Huikeshoven gekeurd. Gwen een oud en jong Junior Handler is als Fokker en Exposant van Grand en Petit Basset Griffon Vendeén een bekende dame. Zij staat bij de keuring van de rasgroep vaak in de erering en weet ook regelmatig de rasgroep te winnen. Zoals later bleek in Bleiswijk Beste van de Rasgroep en Best in Show. Dit wil zeggen dat de wijze van showen van haar eigen ras tot de hoogste kwaliteit behoort. Als toeschouwer valt mij op dat zij de kunst verstaat haar plezier in het showen over te brengen op haar honden. Samen vinden zij het fijn.
Dat je daarvoor soms dingen doet die een ander vreemd vindt moet je voor lief nemen.
Gwen keurde rustig en bedaard. Maakte van de deelnemers een korte aantekening, zodat zij later haar keuze kon maken.
Gwen koos niet voor moeilijke figuren, maar liet de handlers de normale show figuren lopen. Iedereen kreeg voldoende tijd en Gwen nam voor hen de tijd. Bij het in stand showen wisselde Gwen van positie zodat de handler mee moest draaien. Op zaterdag zagen we 15 deelnemers op zondag 20.

De 5 deelnemers die zij op beide dagen gekozen had liet zij van hond wisselen. Deze 5 kregen de opdracht om met de wisselhond  de T-figuur te lopen.
Op zondag was Marian van Stiphout zo vriendelijk om als ringmeester te functioneren, zodat alles nog vlotter verliep.
De plaatsing zaterdag en zondag leverde geen nieuwe finalisten op.

De plaatsing op zaterdag:
1. Marisca Huis
2. Jolien v.d. Meer
3. Linda Schenk
4. Desiree Rietveld
5. Anna Poelmans
De plaatsing op zondag:
1. Anna Poelmans
2. Leanne Roberts (Engeland)
3. Linda Schenk
4. Brenda v.d. Hoek
5. Jenneke Romeijn
Tekst: Joop Reerink; foto's: Wim van Vugt
Utrecht 2008

In het laatste weekeinde van oktober werd in de Veemarkt te Utrecht gestreden om nog een finale plaats op de Winner te behalen. Op zaterdag keurde mevr. M. te Cate de 15 deelnemers. Zij lette op de juiste presentatie. Mevr. ten Cate heeft aan vele aspecten van het werken met honden deelgenomen. Ze heeft met Amerikaanse Cockers geshowd en gewerkt, maar ook met de Shetland Sheepdogs is zij actief. Met Shelties wordt succesvol geshowd, maar ook behendigheid gelopen. Dus een keurmeester die op vele fronten haar vrouwtje staat. Zij lette op het showen van de rassen en wel ras specifiek. Enkele jongeren showden shelties en deze presentatie is niet gemakkelijk. Bij Shetland Sheepdogs is het onder ander een kunst om de juiste oordracht te showen. De hond mag dan niet te veel opkijken, want dan lijkt het alsof de oren niet correct zijn. Ook het gangwerk werd beoordeeld en sommige handlers letten meer op hun voorganger dan op de eigen hond. Je hond moet mooi in draf lopen en dat is per ras en hond anders. Je let op jouw hond en bepaalt zelf het tempo van lopen. Als je voorganger te langzaam loopt kun je stoppen en opnieuw starten in je eigen snelheid. Ook is het soms verstandig om alle hoeken van de ring te benutten want daarmee kun je afstand maken.

Op zondag werd de Junior Handling gekeurd door mevr. van Wijngaarden. Mevr. van Wijngaarden is bij de Utrechtse Hondententoonstelling altijd nauw betrokken geweest. Zij heeft jarenlang showtraining gegeven en is zelf als exposant van Afghaanse Windhonden succesvol geweest. Ook heeft zij als ringmeester bij de junior handling haar belangstelling getoond. Zij draagt deze sport een warm hart toe. En kent de regels van nabij.

Zelf ben ik er zondag niet bij geweest, maar ik hoorde dat het perfect verlopen is.

Er komt nu nog een tentoonstelling waar het mogelijk is je voor de Winner kunt plaatsenen dat is in Bleiswijk.

De plaatsing van Mevr  ten Cate op zaterdag:

1. Daphne v.d. Brink
2. Roxanne Kort
3. Linda Schenk
4. Katie Skarvan (USA)
5. Eline Schenk  
Hiermee heeft Eline zich geplaatst voor de Finale.

De plaatsing van Mevr. van Wijngaarden op zondag:

1. Naomie van Mouri
2. Brenda v.d. Hoek
3. Marrit v.d. Meer
4. Anna Poelman
5. Mariska Huis
Tekst: Joop Reerink; foto's: Wim van Vugt
Maastricht 2008

Op de tentoonstelling in Maastricht werd de Pedigree Junior Handling gekeurd door oud Junior Handler Kim Beckers. Kim die als Junior Handler goed meedeed vond de gewone handling leuker. Als handler van Gordon Setters van haar ouders had zij meer successen.

Het gevolg laats zich raden. Zij showt nog steeds en met leuke resultaten. Haar werk als beroeps militair brengt mee dat ze soms bij een uitzending niet op de shows kan komen.

Op beide dagen keurde zij met een professionele uitstraling. Alle jongeren kregen de tijd daar beide dagen een voorselectie werd gehouden in een van de ringen die klaar waren.

Haar ervaring is wel dat er bijzonder goede handlers zijn maar ook een aantal die de regels niet kennen. Op beide dagen werden er vijf handlers naar de Erering gestuurd die hun kwaliteiten nog eens mochten tonen. In de voorselectie werd de bekende driehoek en recht op en eer gevraagd. In de Erering kwam ook de T figuur aan bod.

De plaatsing op zaterdag:
1. Naomie v. Mourik
2. Hollie Kavanagh  (Engeland)
3. Marrit v.d. Meer
4. Richelle v. Lisdonk
l
5. Jolien v.d. Meer
Op zondag is de plaatsing als volgt:
1. Hollie Kavanagh (Engeland)
2. Linda Schenk
3. Jenneke Romeijn
y
4. Desiree Rietveld
k

 5. Roxanne Kort

o
Duidelijk is wel dat er geen finalist is bijgekomen. Buitenlandse jongeren mogen de bekers meenemen maar de finale is uitsluitend voor Nederlandse jongeren. Dus Hollie neemt twee bekers mee naar Engeland en showt hier haar kunnen. De Nederlanders kunnen daar misschien iets van leren.Jongelui probeer ook van elkaar te leren. Vooral degenen die regelmatig achter de bordjes belanden kunnen anderen helpen en daar heeft iedereen plezier van. Het is mooier om te winnen in een echte competitie dan wanneer je wint zonder wedstrijd. Tot in Utrecht.
Tekst: Joop Reerink; foto's: Wim van Vugt
Zwolle 2008

In Zwolle werd de Pedigree Junior Handling gekeurd door Daphny van Oosten. Daphny kent de regels en het spel behoorlijk goed. Zij heeft Nederland vertegenwoordigd op Crufts al weer enkele jaren geleden, maar nog zien we haar regelmatig showen. Met zus Wendy en Patrick zijn ze regelmatig op de show te vinden. Bij Wendy thuis wordt ook showtraining gegeven. Dus zijn allen regelmatig met handling bezig. Op zaterdag stonden er 15 jongeren in de ring en op zondag waren het er 18. Op beide dagen kreeg de keurmeester met haar zus en zwager ruimschoots de tijd. Patrick was ringmeester en Wendy regelde de binnenkomst.

Daphny keurde rustig en zeer sereus. Maakte van iedere deelnemer aantekeningen zodat zij bij de selectie wist waarvoor zij koos. Mijn complimenten. Op beide dagen kwam er geen nieuwe finalist bij. In een nagesprek vond Daphny dat sommige handlers wel slordig omspringen met de opdracht. Recht op en neer kent geen krullen om het extreem te zeggen. Ook werd door sommigen de driehoek wel erg slordig gelopen. Bijna een ronde.

Via een bekende hoorde ik dat het is voorgekomen dat bij het wisselen van een hond, de junior – de naam van de hond niet wilde vertellen. Dit is te gek voor woorden. Als zoiets jou overkomt vertel het mij onmiddellijk. Zulk onsportief gedrag wordt bestraft met onmiddelijke verwijdering uit deze wedstrijd en bij herhaling moeten zulke handlers stoppen met de competitie.

Nu de plaatsing in Zwolle:
1. Anna Poelmans
2. Mariska Huis
3. Roxanne Kort
4. Shana Wittevrouw (BE)
5. Naomi v. Mourik
Op zondag is de plaatsing als volgt:
1. Mariska Huis
2. Anna Poelmans
3. Linda Schenk
4. Roxanne Kort

5. Sharon Stamps

Tekst: Joop Reerink; foto's: Wim van Vugt
Ahoy Rotterdam 2008
Op de tentoonstelling in Ahoy Rotterdam deden op zaterdag 16 junior handlers mee en op zondag 29. Er waren 2 keurmeesters op zaterdag mevr. E. H. ’t Lam en op zondag de heer J. de Gids. Beide keurmeesters zijn bij de organisatie van de internationale Hondententoonstelling betrokken. Beiden keuren al jaren en hebben zelf met succes hun honden geshowd. Op beide dagen werd de binnenkomst van de junioren goed geregeld. De snelste honden liepen voorop. Er was gezorgd voor voldoende tussenruimte zodat ieder zijn hond goed kon presenteren. Ook het in stand showen van de hond werd door beide keurmeesters aandachtig bekeken. Opvallend is dat de minder ervaren handlers hun hond niet blijven showen. Je dient als handler steeds met je hond bezig te zijn. Wil hij niet in stand blijven staan zorg dan dat je zijn aandacht krijgt en houdt zodat je hem opnieuw in stand kunt plaatsten. Laat bijvoorbeeld  de hond om je heen lopen en speel even met hem. Het spel moet voor de hond leuk blijven en als hij plezier heeft dan voert hij gemakkelijker opdrachten uit dan dat je hem moet dwingen. Op beide dagen kregen alle junioren de opdracht hun hond individueel te showen met de bekende driehoek. Nadat de selectie gemaakt was voor vijf handlers die geplaatst gaan worden kregen deze vijf extra opdrachten. Er werd van hond gewisseld en de T figuur werd als opdracht ook gebruikt. Juist door met een wisselhond te showen is de wedstrijd extra spannend. Soms krijg je als handler een prettige hond maar soms ook een hond die meer aandacht heeft voor de eigen handler. Op beide dagen zijn er geen nieuwe finalisten bijgekomen. De plaatsing is als volgt:
1. Brenda v.d. Hoek
2. Desiree Rietveld
3. Lianne Robbert (Engeland)
4. Naomi v. Mourik
5. Kaith Skarvan (USA)
Op zondag is de plaatsing als volgt:
1. Anna Poelmans
2. Linda Schenk
3. Kaith Skarvan (USA)
4. Jenneke Romeijn

5. Daphne v.d. Brink

Tekst: Joop Reerink; foto's: Wim van Vugt
Outdoor Uden 2008
Op de show in Uden werd beide dagen de Pedigree Junior Handling door de heer Th.Leenen (België) gekeurd. Dat in België de Pedigree Junior Handling anders georganiseerd is dan in Nederland is bekend. De keurmeesters hebben daardoor een andere werkwijze. De heer Leenen veranderde meer van positie dan gebruikelijk is. Het gevolg is dat sommige handlers even het spoor kwijt waren. Bij een te lopen driehoek, loop je de driehoek vanuit het punt waar je bent vertrokken. Je maakt de driehoek keurig af en loopt dan met de hond naar de keurmeester toe waarbij je de hond keurig opstelt voor de keurmeester. Er zijn altijd nog handlers die de hond te dicht voor de keurmeester opstellen. Een oplossing is loop met de hond op de keurmeester toe en wen je dan af om de hond op te stellen. Een mooie afstand is 3 meter. De keurmeester kan dan de hond bekijken in stand. Ook is het belangrijk altijd de figuren duidelijk en rechtlijnig te lopen. Een driehoek is geen U vorm en een T figuur heeft ook rechte lijnen. Dat sommige junioren geen goed contact met hun te showen hond hebben is jammer. Zoek altijd een hond waar je mee kunt showen. Een hond die daar geen plezier in heeft vraagt zoveel extra werk dat je geen tijd hebt voor een plezierige presentatie. Gezien het feit dat de keurmeester meer dan voldoende tijd kreeg voor de Junior Handling werd op beide dagen ook met een wisselhond geshowd door de jongeren die geplaatst gaan worden. Een mooie en extra gelegenheid om 2 rassen te showen. In Uden deden in totaal 33 junioren mee en dat aantal was keurig verdeeld over beide dagen.
Nu de plaatsing op zaterdag:
    1. Jenneke Romeijn
2. Roxanne Kort
    3. Mariska Huis
4. Anna Poelmans
5. Linda Schenk
Op zondag zijn de plaatsen als volgt:
1. Naomi v. Mourik
2. Shana Wittevrouw
3. Anna Poelmans
4. Roxanne Kort
5. Richelle v. Lisdonk (finalist)

Omdat er zaterdag jongeren geplaatst zijn die al in de Finale staan is er op deze dag geen finalist bij gekomen. Op zondag is Richelle v. Lisdonk finalist geworden. Richelle Proficiat.

 

Joop Reerink
Hulten 2008

Op de openlucht tentoonstelling in Hulten werd op beide dagen Pedigree Junior Handling gehouden. Gelukkig waren de weergoden gunstig en kon alles droog verlopen. Op zaterdag keurde de heer E. Deutscher uit Oostenrijk. Op zondag keurde mevr. Renate Alferink.

Op zaterdag waren er 16 jongeren en op zondag 11 deelnemers.

De heer Deutscher vroeg de deelnemers meteen de T figuur. Mevr. Alferink liet de opdracht eenvoudiger verlopen. Op beide dagen was de tijdsdruk duidelijk ook door de donkere lucht die dreigend overkwam. De heer Deutscher sprak Duits en dat is voor sommige deelnemers een probleem, maar gelukkig is de ringmeester dan een goede tolk.

Op beide dagen was de keuze van de keurmeesters vlot gemaakt. Soms is de keuze opvallend. Sommige keurmeesters letten niet op de juiste handelingen. Een junior die toch tussen hond en keurmeester in staat wordt niet gesignaleerd. Natuurlijk is het contact dat de handler met zijn hond heeft van groot belang. Maar handlers die een hond van exposanten lenen kunnen dan in het nadeel zijn. Soms heb je de hond net in handen en dan moet er nog contact opgebouwd worden. Het is slim om tijdig een hond te regelen zodat je de tijd hebt om contact op te bouwen met de leenhond.

Met sommige honden krijg je geen contact en dan moet je een andere hond regelen.

Nu de plaatsing op zatedag:

1. Mariska Huis
2. Linda Schenk
3. Marrit v.d. Meer
4. Jenneke Romeijn
5. Jolien v.d. Meer
Op zondag is de plaatsing:
1. Anna Poelmans
2. Naomi v. Mourik
3. Richelle v. Osdonk
4. Roxanne Kort
5. Jenneke Romeijn

De finalisten zijn dus Marrit v.d. Meer en Naomie v. Mourik. De adressen zijn niet veranderd neem ik aan. Dus weet Meneer Joop Lamers van Pedigree jullie in het najaar een uitnodiging voor de Winner te sturen.

Joop Reerink

 
Tekst: Joop Reerink; foto's: Wim van Vugt
 
Arnhem 2008

In de Rijnhal te Arnhem wordt jaarlijks de driedaagse Pinkstershow gehouden en vindt er alle dagen ook Junior Handling plaats. Dit jaar heeft mevrouw Inge van Duiven alle dagen deze competitie gekeurd. Zij deed deze taak met plezier en heeft genoten van een groot aantal deelnemers. Op zaterdag en zondag stonden er 17 handlers in de ring. Op maandag waren er 12. Dus een totaal van 46 jongeren.

Haar werkwijze was goed te volgen. Zij liet de deelnemers binnenkomen. Bekeek de honden in stand. Liet de jongeren een rondje lopen in een kleinere groep. Iedereen kreeg de opdracht een driehoek te lopen. Zij maakte aantekeningen, zodat iedere deelnemer onthouden werd en dat de opdrachten goed zijn uitgevoerd. Ze maakte dagelijks een selectie van vijf jongeren die geplaatst werden. Haar indruk was wel dat er goede handlers zijn, maar dat er ook jongelui zijn die de spelregels nog moeten leren. Natuurlijk is het advies: Kijk bij ervaren exposanten en praat met ervaren of oud junior handlers. Ook is het handig om extra ringtraining te volgen gericht op junior handling. Er zijn genoeg oud-junior handlers die jullie willen helpen. Op sommige tentoonstellingen is er wel ruimte om een extra training in te zetten. Een junior handling cursus in het klein en dan gericht op technische zaken zoals wenden, voetwerk, lijncontrole etc.etc.

Mevr. Van Duiven heeft ook gekeken naar het plezier dat handler met hond uitstralen. De juiste presentatie en natuurlijk het totale plaatje.

Op zaterdag kwam er geen finalist bij daar de plaatsing als volgt is:

1. Brenda v.d. Hoek
2. Marisca Huis
3. Roxanne Kort
4. Jenneke Romeijn
5. Nachtigäller Grit
Op zondag was de plaatsing als volgt:
1. Linda Scheenk
2. Daphne v.d. Brink
3. Roxanne Kort
4. Maaike v.d. Made
5. Anna Poelmans

Finalist met een mooie 2e plaatst Daphne v.d. Brink

 

Op maandag was de plaatsing:

1. Marisca Huis
2. Roxanne Kort
3. Jenneke Romeijn
4. Anna Poelmans
5. Rosalinde Brinkman

Finalist met de 5e plaats is Rosalinde Brinkman.

Joop Reerink

Foto's: Wim van Vugt

 
Goes 2008

Op 5 en 6 april werd in de Zeelandhallen te Goes de internationale Hondententoonstelling gehouden. Natuurlijk was er zoals al vele jaren ook de Pedigree Junior Handling. De keurmeester in Goes is al jaren bekend en wel de heer Wim Schrijver. Hij is als handler succesvol geweest met meerdere rassen, maar ook het geven van ringtraining is hem niet vreemd. Je zult begrijpen dat hij kennis en kunde heeft van het showen. Hij vindt het een eer, maar ook plezierig om de Pedigree Junior Handling te keuren. Van een oud junior handler hoorde ik ook op de show dat zij zijn keuring altijd als plezierig heeft ervaren. Ze zei “je weet dat hij op het showen let en hij vraagt een figuur waarop hij ook keurt”.

Na de keuringen bleek dat velen de omgekeerde Driehoek niet volledig begrepen. Ik geef iedereen de tip teken de driehoek en zet deze dan op de kop. Loop voor jezelf deze figuur en je ziet wat er bedoeld is. Ook kan gevraagd worden de L en de T figuur omgekeerd te lopen. Juist door deze figuren te doen, leer je het wisselen van de lijn van de linker naar de rechterhand en daarin dient de hond vlot mee te gaan. Dit oefenen kun je thuis, maar ook op de ringtraining doen.

Op zaterdag deden er 12 junioren mee op zondag stonden er 22 jongeren in de erering. Gelukkig kregen de jongeren allen ruimschoots de gelegenheid hun kwaliteiten als handler te tonen. De heer Schrijver neemt in alle rust de tijd en op beide dagen kregen de vijf Besten ook de kans een wisselhond te showen.

Op zaterdag was de plaatsing als volgt:

1. Anna Poelmans
2. Roxanne Kort
3. Brenda v.d. Hoek
4. Jenneke Romeijn
5. Naomi v. Mourik  

Op zondag zijn de geplaatsten:

1. Roxanne Kort
2. Linda Schenk
3. Sharon Stamps
4. Jenneke Romeijn
5. Daphne v.d. Brink

Finalisten in Goes zijn geworden: 1. Brenda v.d. Hoek  2. Sharon Stamps.

Joop Reerink

Foto's: Wim van Vugt

 
Leeuwarden 2008

In Leeuwarden op de Paasshow is de belangstelling voor de Pedigree Junior Handling groot te noemen. Op deze eendaagse tentoonstelling namen maar liefst bijna 40 jongeren deel. Gezien de grote groep vraagt het voor de keurmeester altijd extra tijd, maar die was wel toegestaan. De raskeuringen liepen uit en mevrouw R. van Veen–Keur kon voor iedere junior goed bekijken.

Zij liet ieder de bekende driehoek lopen en nog eens recht op en neer. Ook het showen in groepen die 2 rondes moesten lopen lieten zien dat sommige handlers toch moeite hebben met het door hen gekozen ras. De tip  “Kies een hond, die zich door jou goed laat leiden”. Als je een buurhond treft die hij of zij niet aardig vind probeer dan in overleg met de leiding in de ring van plaats te veranderen. Neem ook voldoende afstand en ga zodanig staan dat jouw hond die andere hond niet of nauwelijks kan zien. Dat geeft ook rust voor beide honden. Wel is van groot belang dat je altijd de baas bent over de hond die je showt en dat je voldoende krachtig bent hem bij een uitval te corrigeren. De handler showt de hond en het is niet zo dat de hond de handler door de ring showt.

Mevrouw Van Veen vond dat er vele goede handlers tussen zaten, maar zij mocht er vijf plaatsen.

Eerst werden er vijf geselecteerd. De anderen verlieten de ring en kregen van de organisatie Friesland een aandenken. De vijf mochten nog enkele rondes lopen waarna mevrouw Van Veen tot plaatsing overging.

De plaatsing:

    1. Jolien van de Meer
2. Mariska Huis
3. Daphne v.d. Brink
4. Marc Oliver Rehm (Duitsland)  
5. Lydia Reitsema  

Met deze uitslag is duidelijk dat Jolien nu in de finale op de Winner mag uitkomen. Alle anderen tot op de volgende shows, want gelukkig er komen nog vele.

Joop Reerink

Foto's: Wim van Vugt

 
Leiden 2008

Op de tentoonstelling in Leiden welke door K.V. Rijnland wordt georganiseerd, is op beide tentoonstellingsdagen de Pedigree junior door mevrouw Gabriëlle Veenstra gekeurd.
Om de junioren extra aandacht en tijd te geven werd een voorkeuring gehouden. Op zaterdag waren er 12 jongeren aanwezig, maar op zondag ruim 20 jongelui.
Op zaterdag mochten de vijf geselecteerden hun opwachting maken; op zondag betraden allen de erering, maar werden er wel vijf gekozen waarvan de kwaliteiten aan een extra keuring werden onderworpen, ook met een wisselhond.
e werkwijze van Gabriëlle werd door belangstellenden en ook door de deelnemers gewaardeerd. Ieder kreeg de tijd en dat is prettig. Gabriëlle heeft als junior enkele keren op de Winner als finalist haar kwaliteiten getoond. Zij geeft ook ringtraining voor showhonden en werkt dus nog dagelijks aan haar hobby.
Haar kritiek maar ook een tip. Werk de opgedragen figuren correct af. Een T-figuur moet duidelijk zijn. De bovenzijde zowel links als rechts van de middenlijn een gelijk aantal stappen zetten en goed draaien. Een driehoek moet niet als een rondje gelopen worden. Loop duidelijk rechte lijnen. Fraai en duidelijk voetenwerk moet getoond worden. Dus doe er wat mee.

Nu de plaatsen van zaterdag:

1. Anna Poelmans
2. Desirée Rietveld
3. Jenneke Romeijn (finalist)
4. Linda Schenk
5. Michael ten Haave
Jenneke Romeijn heeft hiermee een finale plaats behaald.

Plaatsing op zondag:

1. Mariska Huis
2. Roxanne Kort (finalist)
3. Anna Poelmans
4. Marrit v.d. Meer
5. Brenda v.d. Hoek
Roxanne Kort is nu ook finalist.
Tekst: Joop Reerink; foto's: Wim van Vugt

 

Arnhem 2008

In de Rijnhal te Arnhem wordt jaarlijks de driedaagse Pinkstershow gehouden en vindt er alle dagen ook Junior Handling plaats. Dit jaar heeft mevrouw Inge van Duiven alle dagen deze competitie gekeurd. Zij deed deze taak met plezier en heeft genoten van een groot aantal deelnemers. Op zaterdag en zondag stonden er 17 handlers in de ring. Op maandag waren er 12. Dus een totaal van 46 jongeren.

Haar werkwijze was goed te volgen. Zij liet de deelnemers binnenkomen. Bekeek de honden in stand. Liet de jongeren een rondje lopen in een kleinere groep. Iedereen kreeg de opdracht een driehoek te lopen. Zij maakte aantekeningen, zodat iedere deelnemer onthouden werd en dat de opdrachten goed zijn uitgevoerd. Ze maakte dagelijks een selectie van vijf jongeren die geplaatst werden. Haar indruk was wel dat er goede handlers zijn, maar dat er ook jongelui zijn die de spelregels nog moeten leren. Natuurlijk is het advies: Kijk bij ervaren exposanten en praat met ervaren of oud junior handlers. Ook is het handig om extra ringtraining te volgen gericht op junior handling. Er zijn genoeg oud-junior handlers die jullie willen helpen. Op sommige tentoonstellingen is er wel ruimte om een extra training in te zetten. Een junior handling cursus in het klein en dan gericht op technische zaken zoals wenden, voetwerk, lijncontrole etc.etc.

Mevr. Van Duiven heeft ook gekeken naar het plezier dat handler met hond uitstralen. De juiste presentatie en natuurlijk het totale plaatje.

Op zaterdag kwam er geen finalist bij daar de plaatsing als volgt is:

1. Brenda v.d. Hoek
2. Marisca Huis
3. Roxanne Kort
4. Jenneke Romeijn
5. Duits meisje met Catalaane Herder
Op zondag was de plaatsing als volgt:
1. Linda Scheenk
2. Daphne v.d. Brink
3. Roxanne Kort
4. Maaike v.d. Made
5. Anna Poelmans

Finalist met een mooie 2e plaatst Daphne v.d. Brink

 

Op maandag was de plaatsing:

1. Marisca Huis
2. Roxanne Kort
3. Jenneke Romeijn
4. Anna Poelmans
5. Rosalinde Brinkman

Finalist met de 5e plaats is Rosalinde Brinkman.

Joop Reerink

Foto's: Wim van Vugt

 
Goes 2008

Op 5 en 6 april werd in de Zeelandhallen te Goes de internationale Hondententoonstelling gehouden. Natuurlijk was er zoals al vele jaren ook de Pedigree Junior Handling. De keurmeester in Goes is al jaren bekend en wel de heer Wim Schrijver. Hij is als handler succesvol geweest met meerdere rassen, maar ook het geven van ringtraining is hem niet vreemd. Je zult begrijpen dat hij kennis en kunde heeft van het showen. Hij vindt het een eer, maar ook plezierig om de Pedigree Junior Handling te keuren. Van een oud junior handler hoorde ik ook op de show dat zij zijn keuring altijd als plezierig heeft ervaren. Ze zei “je weet dat hij op het showen let en hij vraagt een figuur waarop hij ook keurt”.

Na de keuringen bleek dat velen de omgekeerde Driehoek niet volledig begrepen. Ik geef iedereen de tip teken de driehoek en zet deze dan op de kop. Loop voor jezelf deze figuur en je ziet wat er bedoeld is. Ook kan gevraagd worden de L en de T figuur omgekeerd te lopen. Juist door deze figuren te doen, leer je het wisselen van de lijn van de linker naar de rechterhand en daarin dient de hond vlot mee te gaan. Dit oefenen kun je thuis, maar ook op de ringtraining doen.

Op zaterdag deden er 12 junioren mee op zondag stonden er 22 jongeren in de erering. Gelukkig kregen de jongeren allen ruimschoots de gelegenheid hun kwaliteiten als handler te tonen. De heer Schrijver neemt in alle rust de tijd en op beide dagen kregen de vijf Besten ook de kans een wisselhond te showen.

Op zaterdag was de plaatsing als volgt:

1. Anna Poelmans
2. Roxanne Kort
3. Brenda v.d. Hoek
4. Jenneke Romeijn
5. Naomi v. Mourik  

Op zondag zijn de geplaatsten:

1. Roxanne Kort
2. Linda Schenk
3. Sharon Stamps
4. Jenneke Romeijn
5. Daphne v.d. Brink

Finalisten in Goes zijn geworden: 1. Brenda v.d. Hoek  2. Sharon Stamps.

Joop Reerink

Foto's: Wim van Vugt

 
Leeuwarden 2008

In Leeuwarden op de Paasshow is de belangstelling voor de Pedigree Junior Handling groot te noemen. Op deze eendaagse tentoonstelling namen maar liefst bijna 40 jongeren deel. Gezien de grote groep vraagt het voor de keurmeester altijd extra tijd, maar die was wel toegestaan. De raskeuringen liepen uit en mevrouw R. van Veen–Keur kon voor iedere junior goed bekijken.

Zij liet ieder de bekende driehoek lopen en nog eens recht op en neer. Ook het showen in groepen die 2 rondes moesten lopen lieten zien dat sommige handlers toch moeite hebben met het door hen gekozen ras. De tip  “Kies een hond, die zich door jou goed laat leiden”. Als je een buurhond treft die hij of zij niet aardig vind probeer dan in overleg met de leiding in de ring van plaats te veranderen. Neem ook voldoende afstand en ga zodanig staan dat jouw hond die andere hond niet of nauwelijks kan zien. Dat geeft ook rust voor beide honden. Wel is van groot belang dat je altijd de baas bent over de hond die je showt en dat je voldoende krachtig bent hem bij een uitval te corrigeren. De handler showt de hond en het is niet zo dat de hond de handler door de ring showt.

Mevrouw Van Veen vond dat er vele goede handlers tussen zaten, maar zij mocht er vijf plaatsen.

Eerst werden er vijf geselecteerd. De anderen verlieten de ring en kregen van de organisatie Friesland een aandenken. De vijf mochten nog enkele rondes lopen waarna mevrouw Van Veen tot plaatsing overging.

De plaatsing:

    1. Jolien van de Meer
2. Mariska Huis
3. Daphne v.d. Brink
4. Marc Oliver Rehm (Duitsland)  
5. Lydia Reitsema  

Met deze uitslag is duidelijk dat Jolien nu in de finale op de Winner mag uitkomen. Alle anderen tot op de volgende shows, want gelukkig er komen nog vele.

Joop Reerink

Foto's: Wim van Vugt

 
Leiden 2008

Op de tentoonstelling in Leiden welke door K.V. Rijnland wordt georganiseerd, is op beide tentoonstellingsdagen de Pedigree junior door mevrouw Gabriëlle Veenstra gekeurd.
Om de junioren extra aandacht en tijd te geven werd een voorkeuring gehouden. Op zaterdag waren er 12 jongeren aanwezig, maar op zondag ruim 20 jongelui.
Op zaterdag mochten de vijf geselecteerden hun opwachting maken; op zondag betraden allen de erering, maar werden er wel vijf gekozen waarvan de kwaliteiten aan een extra keuring werden onderworpen, ook met een wisselhond.
e werkwijze van Gabriëlle werd door belangstellenden en ook door de deelnemers gewaardeerd. Ieder kreeg de tijd en dat is prettig. Gabriëlle heeft als junior enkele keren op de Winner als finalist haar kwaliteiten getoond. Zij geeft ook ringtraining voor showhonden en werkt dus nog dagelijks aan haar hobby.
Haar kritiek maar ook een tip. Werk de opgedragen figuren correct af. Een T-figuur moet duidelijk zijn. De bovenzijde zowel links als rechts van de middenlijn een gelijk aantal stappen zetten en goed draaien. Een driehoek moet niet als een rondje gelopen worden. Loop duidelijk rechte lijnen. Fraai en duidelijk voetenwerk moet getoond worden. Dus doe er wat mee.

Nu de plaatsen van zaterdag:

1. Anna Poelmans
2. Desirée Rietveld
3. Jenneke Romeijn (finalist)
4. Linda Schenk
5. Michael ten Haave
Jenneke Romeijn heeft hiermee een finale plaats behaald.

Plaatsing op zondag:

1. Mariska Huis
2. Roxanne Kort (finalist)
3. Anna Poelmans
4. Marrit v.d. Meer
5. Brenda v.d. Hoek
Roxanne Kort is nu ook finalist.
Tekst: Joop Reerink; foto's: Wim van Vugt

 

Groningen 2008

Voor het eerst werd er bij de Noorder Kynologen Club Pedigree Junior Handling gedaan. Twee keurmeesters werden  ingezet. Op zaterdag mevrouw I. Niekerk op zondag mevrouw P. Runderkamp.
Mevrouw Niekerk had een 20 junioren te beoordelen. De handlers kregen in groepen van 5 honden de gelegenheid te showen. Twee grote rondes showen en de hond in het juiste tempo tonen. Vervolgens ieder recht op en neer en de bekende driehoek lopen.
Het valt mij op dat sommigen zo slecht getrainde honden nemen voor de competitie. Natuurlijk moet alles geleerd worden, maar wees zo slim om je eerst te kwalificeren voor de Winner. Dat lukt naar mijn mening gemakkelijker met een goed getrainde hond dan met een pup of jeugdklasse hond. Eenmaal finalist, dan is het slim om met allerlei rassen en ook met ongetrainde honden te komen. Je moet daar wel mee werken, maar je komt dan voor trainen en ervaring opdoen. Nu is kwalificeren het belangrijkste, dus zoek een hond waar je bijna zeker van kunt zijn. Natuurlijk het blijft een hond en verrassingen kun je altijd tegenkomen.
Mevrouw Niekerk was van de geplaatste junioren erg gecharmeerd en zij zei: “Deze junioren vertrouw je iedere hond te showen toe”. Dat is een mooi compliment.

Nu de geplaatsten:

1. Mariska Huis

2. Ronald Swart
3. Jolien v.d.Meer
4. Eline Schenk
5. Jenneke Romeijn
Helaas zijn er geen foto's van de zaterdag beschikbaar.

Op zondag keurde mevrouw Runderkamp. Ook zij benutte de grote erering. Wederom twee rondes showen in groepen van 5 handlers. Daarbij ziet een keurmeester wel duidelijk welke junior een hond showt en of de junior het juiste overwicht op de hond heeft. Belangrijk blijft dat je de baas bent en dat zowel jij als de hond plezier in showen hebben. Juist die uitstaling geeft een eigen plaatje. Ook het nauwkeurig lopen van de figuren en het juiste gebruik van de lijn is belangrijk. Na de figuren driehoek en recht op en neer werd een keuze van vijf betere junioren gemaakt. Zij moesten onderling van hond wisselen en kregen nu dezelfde opdrachten als met de hond van eigen keuze.

De plaatsing nu:

1. Anna Poelmans

2. Strakenow uit Duitsland
3. Ronald Swart
4. Jenneke Romeijn
5. Maaike v.d.Maden

Na Groningen zijn er dus twee finalisten bij:

  1. Mariska Huis 2. Anna Poelmans

Tot de Show in Leiden.

Joop Reerink

 

Eindhoven 2008

In Eindhoven was op twee dagen van de driedaagse tentoonstelling junior handling. Zoals bekend wordt er geen competitie gedaan op normale schooldagen. Zuid Nederland was wel vrij van school maar landelijk moesten velen naar school.
Keurmeester dit jaar mevr. E. Vervoort. Deze dame is keurmeester van haar eigen ras te weten de Beagle. Maar ook in het showen en fokken van dit ras mag zij zeer succesvol genoemd worden. Zij gaat dit jaar met enkele van haar honden naar Crufts en dat is een kwalificatie voor succes.Op beide dagen werd haar weinig tijd gegeven daar de raskeuringen behoorlijk waren uitgelopen. Toch gaf zij ieder deelnemer dezelfde tijd.
De opdracht deze keer Goed binnenkomen en presenteren in de erering. De binnenkomst is belangrijk. Je geeft daarmee de eerste indruk. Een zelfbewuste en zekere houding die handler en hond in combinatie uitstralen zijn van groot belang.
Ook de controle van het in stand presenteren van de hond werd deskundig gedaan. Zoals bekend is het in stand showen van vele rassen totaal verschillend. Het ene ras wordt vastgehouden met de handen terwijl het andere ras enkel met de lijn geshowd wordt.
De bekende driehoek werd ook gevraagd.

Mevr. Vervoort plaatste op zaterdag als volgt:

1. Ronald Swart (finalist)

2. Elina Schenk
3. Anna Poelmans
4. Linda Schenk
5. Desirée Rietveld
Op zondag was de plaatsing als volgt:
1. Ronald Swart
2. Desirée Rietveld
3. Jenneke Romeijn
4. Anna Poelmans
5. Pim v. Hövell

De Finalisten in Eindhoven zijn dus Ronald Swart en Desirée Rietveld. Beiden Proficiat en voor Ronald is het extra fijn daar hij binnenkort 18 wordt en dus op ’t laatst zijn finaleplaats heeft behaald.

Joop Reerink

 

Wijchen 2007

Gedurende de driedaagse tentoonstelling in Wijchen werd op zaterdag en zondag 15 en 16 december ’07 gestreden om de eerste finale plaatsen. Op maandag 17 december waren alle scholen nog open dus een normale schooldag. Pedigree wil niet dat er gespijbeld wordt, dus geen competitie. Op zaterdag keurde de heer E. Manders. Hij is zelf een succesvol handler geweest en keurde met veel passie. Hij liet ieder zijn figuur lopen maar veranderde regelmatig van positie. Hij gaf iedere deelnemer ruimschoots de gelegenheid zijn kwaliteiten te tonen.
De heer Manders plaatste resoluut nadat hij alles goed bekeken had.

1. Linda Schenk
2. Jolien v.d. Meer
3. Mariska Huis
4. Anna Poelman
5. Ronald Swart
Een plaatsing die aangeeft dat hij de ervaring van deze jongeren weet te waarderen. Allen waren al finalist op de Winner.
Op zondag keurde mevrouw J. Renard. Zij heeft een geheel andere wijze van keuren. Zij kiest op grond van de relatie baas hond. Weet je als handler de hond goed te showen en heb je overwicht op de hond. Deze criteria zijn ook belangrijk en dan wordt de plaatsing duidelijk anders nu er minder op details wordt gelet.
1. Linda Schenk
2. Katie Skarvan
3. Mandy Beunk
4. Maikel ten Have
5. Sharon Stams

Tekst: Joop Reerink; foto's: Wim van Vugt.